komunikaty - Komunikaty - KPP Końskie

Komunikaty

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach zostały uruchomione dwa specjalne telefony przeznaczone do kontaktu obywateli z Policją:

"Policyjny Telefon Zaufania" który służy do przyjmowania informacji dotyczących:

  • przestępstw oraz ich sprawców, gdy rozmówca nie chce złożyć zawiadomienia w trybie określonym w Kodeksie Postępowania Karnego,
  • osób poszukiwanych,
  • braku reakcji Policji na zgłoszenie (zawiadomienie) o przestępstwie (wykroczeniu) lub na informację o ich sprawcach,
  • działań lub powiązań przestępczych policjantów,
  • niewłaściwego wykonywania czynności służbowych przez policjantów (w przypadku gdy rozmówca nie chce wykorzystać procedury skargowej lub odwoławczej - do przełożonych, prokuratury, sądu itp. i zasadne jest uwzględnienie jego prośby o anonimowość).

0 800 55 99 75