Instytucje pomocowe na terenie powiatu koneckiego - Instytucje pomocowe - KPP Końskie

Instytucje pomocowe

Instytucje pomocowe na terenie powiatu koneckiego

Instytucje i placówki w powiecie koneckim pomagające ofiarom przemocy

 • Komenda Powiatowa Policji w Końskich, ul. Łazienna nr 12, tel. 47 8047 205.
 • Komisariat Policji w Stąporkowie, Plac Wolności nr 1, tel. 47 8047 176; tel. 47 8047 175.
 • Komisariat Policji w Radoszycach, ul. Ogrodowa nr 19, tel. 47 8047 156.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej nr 22, tel. 0 41 372 69 05.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego nr 132a, tel. 0 41 374 12 03.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, tel. 0 41 373 50 04.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach, tel. 0 41 373 50 04.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie, tel. 0 48 672 40 21.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie, tel. 0 44 787 35 18.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej, tel. 0 41 391 15 00.
 • Zespół Opieki Medycznej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41b, tel. 0 41 372 93 50.
 • Przychodnia Rejonowa w Końskich, ul. Południowa 1, tel. 0 41 372 91 58.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Końskich, ul. Gimnazjalna 41b, tel. 0 41 372 93 50.
 • Prokuratura Rejonowa w Końskich, ul. Krakowska 34, tel. 0 41 390 10 03.
 • Sąd Rejonowy w Końskich, ul.l. Odrowąża 5, tel. 0 41 372 34 52.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Końskie ul. Staszica 2, tel. 0 41 372 84 06.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Końskie ul. Staszica 2, tel. 0 41 372 84 06, tel. interwencyjny 0 880 170 950.
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Końskich, ul. Krakowska 38, tel. 0 41 372 34 00.
 • Telefon zaufania dla ofiar przemocy "NIebieska Linia" - 0 41 372 39 91, czynny: poniedziałek, środa w godz. 18.00 - 20.00.
 • Grupa samopomocowa AA (Anonimowi Alkoholicy), Stary Wikariat, Końskie ul. Zamkowa 3. Spotkania: niedziela od godz. 16.00.
 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu:
 • Klub Abstynenta "Radość" w Końskich,
 • Świetlica KTBS-u ul. Partyzantów 3, poniedziałek, środa godz. 16.00 - 18.00.
 • Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób z Problemem Narkotykowym, Końskie ul. Łazienna 12. Środa w godz. 17.00 - 19.00, telefon zaufania 0 41 390 02 62.
 • Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot w Stąporkowie, ul.  Niekłańska 12, tel. 041 374 36 13