Kontakt dla osób niesłyszących - KPP Końskie

Kontakt dla osób niesłyszących

Kontakt dla osób niesłyszących

KONTAKT Z URZĘDEM 
Komenda Powiatowa Policji w Końskich
26-200 Końskie, ul. Łazienna 12

Numer telefonu (wiadomości SMS): 723192068
Numer faksu: 47 8047 203
Adres poczty elektronicznej: prewencja.konskie@ki.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

imię i nazwisko;
adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).