Kontakt - KPP Końskie

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOŃSKICH

26-200 Końskie

ul. Łazienna 12

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Końskich

tel. 47 8047 206, fax. 47 8047 207

e-mail: konskie@ki.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel. 47 8047 306, fax. 47 8047 262

Naczelnik Wydziału Prewencji   

tel.  47 8047 231

e-mail: prewencja.konskie@ki.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

tel.  47 8047 331

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego    

tel.  47 8047 221

e-mail: wrd.konskie@ki.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Kryminalnego 

tel.  47 8047 214, fax. 47 8047 233

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

tel.  47 8047 216

e-mail: kryminalny.konskie@ki.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego 

tel.  47 8047 212

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji

tel.  47 8047 205

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich

tel.  47 8047 277

e-mail:rzecznik.konskie@ki.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Radoszycach

tel. 47 8047 156

Komisariat Policji w Stąporkowie

tel. 47 8047 176