Przydatne linki - KPP Końskie

Przydatne linki

Przydatne linki

Urząd Miasta i Gminy Końskie

Ul. Partyzantów 1
26 – 200 Końskie
Tel. 041 372 32 49
Fax 041 372 29 55

http://www.umkonskie.pl/

Starostwo Powiatowe w Końskich

ul. Staszica 2
26-200 Końskie
Tel.: (041) 372-41-34
Fax: (041) 372-83-20

http://www.powiat.konskie.pl/

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

00-958 Warszawa 66, skr. poczt. 127
24h linia wsparcia – 0 801 24 70 70
e-mail: itaka@zaginieni.pl
tel. 022 654 70 70
fax: 022 654 79 73

http://www.zaginieni.pl/

Bezpieczna praca

skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
tel. 022/654-70-70

http://bezpiecznapraca.eu

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
tel. 022/621-02-51

http://www.kgp.gov.pl/

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

skrytka pocztowa 5
00 - 956 Warszawa 10
Telefon zaufania: 022/628-99-99http://www.strada.org.pl/

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce
tel. centrala: 041 349-22-22