Wydział Prewencji - KPP Końskie

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

 nadkom. Mariusz ŚWIECA

tel. 47 8047 231

e-mail: prewencja.konskie@ki.policja.gov.pl

 

 ZastępcA Naczelnika Wydziału Prewencji

  asp.szt. Michał OKŁA

tel. 47 8047 331

 

 

Sekretariat Wydziału Prewencji

Monika DŁUGOSZ

tel. 47 8047 306

fax. 47 8047 262

 

Zespół Dyżurnych Wydziału Prewencji

tel.  47 8047 200

tel.  47 8047 205

fax. 47 8047 203

 

 Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego
Wydziału Prewencji

asp.Tomasz KRUSZYNA

 tel. 47 8047 210

 

Zespół PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ i Organizacji Służby

 asystent podkom. Sylwia SOBCZYŃSKA

tel. 47 8047 261

 asystent sierż.szt. Radosław KWIECIEŃ

tel. 47 8047 251

asystent mł.asp. Karol PRZYGODZKI

tel. 47 8047 215