Zespół Kadr, Szkolenia, OIN - KPP Końskie

Zespół Kadr, Szkolenia, OIN

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Joanna SZYMCZYK

tel.  47 8047 370

 

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Kierownik Kancelarii Tajnej

Małgorzata MŁODAWSKA

tel. 47 8047 266

 

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Inspektor K.S.C

mgr Grzegorz GRZELA

tel. 47 8047 270

e-mail: kadry.konskie@ki.policja.gov.pl